Riippuluomi eli ptoosi

Raskaiden yläluomien syynä voi olla myös ns. riippuluomi eli ptoosi, joka tarkoittaa yläluomen kohottajalihaksen toiminnan heikentymistä. Riippuluomessa yläluomen luomireuna laskeutuu alaspäin, vaikka yläluomella ei olisikaan ylimääräistä ihopoimua sitä painamassa. Riippuluomi voi olla molemminpuolinen tai vain toisen yläluomen vaiva.

Mistä riippuluomi johtuu?

Tavallisin syy yläluomen kohottajalihaksen toiminnan heikentymiselle on ikääntyminen. Luomireuna laskeutuu tällöin pikkuhiljaa vuosien kuluessa mustuaisaukon eli pupillin yläreunan päälle näkökentän yläosaa varjostamaan. Alaspäin katsoessa, kuten lukiessa, silmäluomi saattaa painua edelleen alemmas. Aina lukemisen hankaluudet eivät siis johdukaan silmälaseista!

Harvinaisempia syitä riippuluomelle ovat aiempi silmään tai silmäluomiin kohdistunut vamma tai silmäkirurgia. Joskus taustalla voi olla neurologinen sairaus, joka on olennaista selvittää ennen leikkaushoitoon ryhtymistä. Riippuluomi voi olla myös synnynnäinen (ks. lasten silmäluomien poikkeavuudet).

Miten riippuluomea hoidetaan?

Jos riippuluomi rajoittaa näkemistä, on korjausleikkaus aiheellinen. Leikkausta voidaan harkita myös kosmeettisesta syystä, jos yläluomien luomireunojen korkeudessa on häiritsevä epäsymmetria. Leikkaustekniikoita on useita. Menetelmä valitaan riippuluomen vaikeusasteen perusteella.

Riippuluomi tulisi aina tunnistaa raskaiden yläluomien syynä, koska leikkaustekniikka poikkeaa tavanomaisesta yläluomileikkauksesta. Leikkaavan lääkärin tulee myös olla perehtynyt riippuluomen eri korjaustekniikoihin, jotta voidaan käyttää kullekin potilaalle tehokkainta leikkausmenetelmää.

Riippuluomen korjausleikkaus tehdään yleensä polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Vaikka leikkauksessa korjataan ensisijaisesti yläluomen kohottajalihasta, voidaan samalla poistaa yläluomelta ylimääräistä ihoa, ihonalaiskudoksen rasvaa ja nostaa kulmakaaren tasoa.

Leikkaukseen varataan aikaa 1,5-2,5 tuntia riippuen leikkausmenetelmästä sekä siitä, onko toimenpide yksi- vai molemminpuolinen. Leikkaushaava tulee yläluomen luomipoimuun ja se suljetaan erittäin ohuella jatkuvalla langalla. Jos samalla korjataan myös alaluomia, on toimenpide kestoltaan pidempi (n. 3,5 tuntia) ja siksi suositeltava tehdä paikallispuudutuksen lisäksi kevyen esilääkityksen kanssa leikkaussalissa.

Riippuluomileikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen silmäluomille asetetaan kylmäpainepakkaus vähintään tunnin ajaksi ja potilas saa levätä puoli-istuvassa asennossa heräämössä. Kotihoito-ohjeet käydään yhdessä heräämön sairaanhoitajan kanssa läpi vielä ennen kotiin lähtöä. Saattaja on suositeltava kotiutuessa.

Jälkihoito on erittäin tärkeää. Kirjalliset ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta sekä jälkihoidosta potilas saa mukaansa jo vastaanottokäynnillä toimenpidearvion yhteydessä. Riippuluomileikkauksen potilasohje on vastaava kuin ylä- ja alaluomileikkauksen potilasohje, joka on tulostettavissa sivuiltani. Ompeleet poistetaan poliklinikallamme 5-7 päivän kuluttua. Ompeleiden poisto sisältyy toimenpidehintaan. Sairausloman tarve on 1-2 viikkoa. Maksuton jälkitarkastus, johon pyydän kaikki leikkauspotilaani, on 1-2 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Jälkitarkastuskäynnillä arvioidaan hoitovaste leikkaukselle.

KYSY LISÄÄ


Potilasohje silmäluomileikkaukseen valmistautumisesta